top of page
TESSALink Desktop
Skjermbilde 2019-03-27 kl. 15.24.59.png

TESSAlink Desktop er programvare som installeres på en Windows PC. Programmet benyttes til å registrere eiendeler, test sertifisering og inspeksjoner. Eiendelene kan spores fra skrivebordet på grunnlag av registrering enten med RFID brikker eller serienummer. Funksjonene omfatter blant annet:

  • Grensesnitt for volum registrering, tildelinger og inspeksjons-/test formularer

  • Tusenvis av konfigurasjonsvalg er forhåndsdefinert og kan enkelt skreddersys

  • Utnytter RFID, strekkode eller serienummer for å skape og identifisere en eiendel

  • Opprette eller hente umiddelbar informasjon om en eiendel som for eksempel neste dato for test, størrelse, modell, sikkerhetsdata, med mer

  • Oppdatere plassering av en enhet eller et utvalg eiendeler

  • Fylle ut inspeksjon-/test formularer med forhåndsdefinerte inndata

  • Fungerer både tilkoblet og frakoblet; - synkroniserer med TESSALink Online

  • Kan integreres med annen programvare og med TESSALiunk TestBench

bottom of page