TESSALink Online
TESSALink Online er en web-applikasjon og et database system som samler informasjon om eiendeler og omfatter ulike rapporter og analytiske funksjoner.
  • Legg inn nye eiendeler på nettet eller laste opp via TESSALink Mobile eller TESSAALink Desktop

  • Trekk ut test og inspeksjonsdata, fotografier, historiske dokumenter, mm

  • Et dashboard gir deg beskjed om forfall/forfalte poster, lokasjoner og flaggede varslinger

  • Skreddersydde rapporter skrives ut eller eksporteres til arkiv

  • Sette opp eposter til ansvarlig personell vedrørende varslinger

  • Personalisert skjermbilde med egen logo

iTAG Solutions AS - Wergelandsveien 1-3 - 0167 OSLO - NORWAY - +47 6280 9900 - post@itagsolutions.no - www.itagsolutions.no

©2019 by iTAG Solutions AS