top of page

TESSALink - for effektive operasjoner

ecosystem_edited.jpg

Noen utfordringer… og en løsning

 

Standard løsninger for å administrere virksomhetens eiendeler har normalt utfordringer i forhold til å ha kontroll på et komplett utvalg av utstyr. Eiendeler av høyt volum, som stadig endrer lokalisering, samt eiendeler som er krevende å identifisere er ofte henvist til papir og regneark håndtering; - eller ofte ikke kontrollert i det hele tatt.

Dette fører lett til feil, overflødig registrering og unøyaktige totaloversikter. Mindre eiendeler kan også vurderes som " umulige" å ha kontroll på, men nye forskrifter stiller krav til sporbarhet.

Viktige spørsmål må besvares:

 

 • Hvordan kan disse eiendelene identifiseres?

 • Hvem skal registrere beskrivelsen av den enkelte eiendel?

 • Hvordan vil informasjon bli tilgjengelig mellom ulike aktører?

 

Infochip tilbyr skreddersydde løsninger for alle aktører som har behov for å kjenne til eiendelens livssyklus. Dette forbedrer både sikkerhet og effektivitet.

Fordeler med Infochip:

Effektivitet

 • Reduserer nedetid tilknyttet inspeksjoner med så mye som 65%

 • Eliminerer behov for å registrere data på nytt for inspeksjonsrapporter

 • Full kontroll på data for preventivt vedlikehold

 

Sikkerhetskrav

 • Umiddelbar og nøyaktig identifisering "på plass"; - ingen fare for lesefeil eller informasjonsfeil

 • Tilleggsinformasjon: Grenser for arbeidsbelastning, makstrykk kontroll, størrelse, lengde, type, kost, siste inspeksjonsdato, m.m.

 • Oppnå full kontroll med daglige inspeksjoner

 • Standardiserte inspeksjonsrutiner for enhver type eiendeler

 

Tilgang til informasjon

 • Forbedre kontroll med ditt inventar med nøyaktige og komplette registreringer

 • Registrer og rapporter service og vedlikeholds historikk for å forlenge sikker og god utnyttelse av den enkelte eiendel

 • Ha kontroll med viktige dokumentasjon, vedlegg, bilder, regneark, m.m.

 • Motta alarmer og påminnelser om forfalte poster, flaggede hendelser og åpne arbeidsordre

IC TESSALink består av følgende programpakker:
TESSALINK Desktop
TESSALINK Online
TESSALINK Mobile
En liten introduksjon til TESSALink.....
bottom of page