TESSALink Testbench

TESSALink TestBench kan utnyttes av verksteder som utfører montasje og test slik at tidsforbruk knyttet til å registrere informasjon reduseres og samtidig unngå mulige feil registreringer.

  • Direkte integrasjon med eksisterende digitale test verktøy

  • Gir mulighet for å skape digitale test sertifikater, og importere informasjonsdetaljer til TESSALink Desktop (lokalisering, forfallsdato, belastningsgrense, beskrivelse, lengde, størrelse, mm.)

  • Utarbeidelse av et komplett digitalt sertifikat som kan skrives ut og lastet opp tile TESSALink Online for fremtidig referanse

iTAG Solutions AS - Wergelandsveien 1-3 - 0167 OSLO - NORWAY - +47 6280 9900 - post@itagsolutions.no - www.itagsolutions.no

©2019 by iTAG Solutions AS