top of page
TESSALink Testbench
EE9BAECD-9D81-4773-BACF-0B48A177B907.jpe

TESSALink TestBench kan utnyttes av verksteder som utfører montasje og test slik at tidsforbruk knyttet til å registrere informasjon reduseres og samtidig unngå mulige feil registreringer.

  • Direkte integrasjon med eksisterende digitale test verktøy

  • Gir mulighet for å skape digitale test sertifikater, og importere informasjonsdetaljer til TESSALink Desktop (lokalisering, forfallsdato, belastningsgrense, beskrivelse, lengde, størrelse, mm.)

  • Utarbeidelse av et komplett digitalt sertifikat som kan skrives ut og lastet opp tile TESSALink Online for fremtidig referanse

bottom of page