top of page

RFID – NFC/HF eller UHF?


Ingen tvil; - sikker ID fangst med utnyttelse av RFID teknologi er i sterk fremgang innen mange industrielle anvendelsesområder. En sikker ID-fangst er avgjørende for å kunne utnytte de muligheter som tilbys knyttet til bedre kontroll og administrasjon av virksomhetskritiske eiendeler; - blant annet på mobile plattformer.


iTAG mottar ofte spørsmål knyttet til implementering av RFID. Helt grunnleggende for at ønsket resultat oppnås er riktig valg av frekvens, valg av brikke og monteringsmetode relatert til det miljø eiendelene opererer i, samt valg av RFID leser.


UHF? NFC? HF?

De forskjellige alternativ har alle sine muligheter og begrensninger. RFID HF og NFC har samme frekvensområde, og smarttelefoner som har NFC leser kan derfor lese RFID HF brikker. Ikke behov for en ekstern (blåtann) leser (merk at dette pr dato kun gjelder Android-telefoner). Dette er selvfølgelig en stor fordel både for brukeren og for total kostnad, men det er samtidig viktig at valg av teknologi/frekvens baseres på en grundig gjennomgang av hva anvendelsesområde og miljø setter krav til.


Kort fortalt kan NFC/RFID HF velges når:

  • Krav til leseavstand er maksimum 5 cm

  • Ikke behov for å lese mer enn én-og-én brikke samtidig

  • Brukerne benytter Android-baserte smart telefoner/håndterminaler (evnt. må ekstern HF-leser benyttes)

Dog bør man velge RFID UHF om:

  • Krav til lengre leseavstand – opptil 15 meter

  • Krav til å lese flere ID-brikker samtidig

  • Blandet miljø med forskjellige type smarttelefoner/håndterminaler (IOS/Android/Windows) med bruk av ekstern leser med blåtann kobling.

Selvfølgelig kan det også benyttes fastmonterte lesere


De neste avgjørende vurderinger og beslutninger er knyttet til valg av brikke og metode for montering. Mer om dette senere......, men ta gjerne kontakt for mer informasjon knyttet til ditt spesifikke behov.


PS: NFC teknologi er en nyere utvikling basert på RFID HF med egen funksjonalitet og flere bruksområder. NFC er i denne sammenheng kun vurdert med RFID HF funksjon.

147 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page