top of page

Vi hjelper deg velge riktig....

...selv om "fasit" ikke finnes.....

RFID tilbyr fantastiske muligheter for sikker ID fangst i krevende miljøer. Valg av frekvens, type brikke inkl metode for montering krever erfaring og testing. Basert på din behovsbeskrivelse kan vi foreslå løsninger, men oftest er det nødvendig å gjennomføre en reell test på produkter som skal merkes og i miljø registrering kan skje.

Heading 2

Hvorfor bruke RFID for sporing i oljefelt?


Ved å benytte RFID for sporing av eiendeler i oljefelt, kan industri selskaper effektivisere arbeidsflyten, gi et sikrere miljø for personell og minimere sjansene for at manuell feil vil resultere i nedetid.
 

Når eiendeler er merket med RFID-brikker, kan utstyret umiddelbart identifiseres, og nøkkeldata kan bli tilgjengelig på stedet; - der hvor aktivitetene foregår. Dette resulterer i en rekke fordeler, inkludert:

 

  • Rask, enkel, og detaljert identifikasjon av eiendelene

  • Vesentlige reduksjoner i tapt og feilplassert utstyr

  • Enkelere sporing av bruk og rutinemessig vedlikehold 

  • Tidligere indikasjon på at nye deler må bestilles

  • Utallige timer spart for sporing av bestemte deler

RFID brikker er i stand til å overleve ekstreme miljøer - 30.000 PSI, 200 grader Celsius og kontakt med etsende kjemikalier - i hundrevis av timer i sammenheng. Riktig valg av RFID-brikke og riktig montering har potensiale til å gi solid avkastning på investeringen.

Hvordan velge riktig frekvens og brikke?

RFID brikker er tilgjengelig i forskjellige frekvenser; - alle med sine muligheter og begrensninger. I hovedsak velges i dag enten HF eller UHF. Du vil finne noe mer informasjon om dette på de enkelte produktsidene. For å kunne gjøre viktige vurderinger er det noen spørsmål som bør besvares; - for eksempel:

  • Hva er bruksområdet ditt?

  • Er det noen ekstreme miljøfaktorer å vurdere?

  • Hvilken type leseavstand er nødvendig?

  • Hvilken type materiale skal brikkene benyttes på?

  • Har du noen begrensninger for brikkestørrelse?

Valg av løsning krever som oftest at det gjennomføres testing av alternative løsninger i det aktuelle miljøet. iTAG Solutions kan bidra med kompetanse og erfaring for å sikre en optimal løsning for ditt behov!

bottom of page