top of page

AssetGO - enkel administrasjon av virksomhetens eiendeler 

iTAG Solutions AS har siden 2015 tilbudt industrielle kunder omfattende "asset management" løsninger for vedlikehold og oppfølging av viktige eiendeler. Med utgangspunkt i mange tilbakemeldinger underveis har vi valgt å utvikle en løsning som er enkel og fleksibel, men som allikevel gir mulighet for å ha en bedre oversikt og kontroll med utstyr og eienedeler.

Vår løsning er utviklet på grunnlag av samtaler vi har hatt med virksomheter innen Brann og Beredskap, IT Drift, Bygg og Anlegg, Fiskeoppdrett, Produksjon, m.m. Nå slippes versjon 1.0, og vi vil fremover komme med hyppige oppdateringer basert på behov og ønsker som våre kunder melder til oss.

AssetGO er en skybasert SaaS (Software as a Service) løsning som pr i dag leveres på Android enheter. Versjon for Apple IOS vil komme så snart forespørselen er der!

En slik løsning krever selvfølgelig at du merker dine eiendeler med en "merke"-teknologi; - strekkode eller RFID. Velger du for eksempel RFID HF kan du "lese" eiendelen uten ekstra investeringer da enhetens NFC-leser kan benyttes. Men, du kan også velge RFID UHF for bedre leseregeneskaper eller strekkode.

Vi tar gjerne en kort presentsjon av løsningen om dette vurderes som interessant! Kontakt oss på post@itagsolutions.no.65 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page